Umyvárne, ktoré sme realizovali, sa nachádzajú po celom Poľsku.
Od 1. júna 2021 pozývame investorov zo Slovenska.

EKOWASH - wybudowane myjnie - stan 2021-02
Aktuálne k 15. máju

Pri plánovaní výstavby umyvárne automobilov si prezrite naše realizácie a inšpirujte sa niektorými z nich pomocou konfigurátora, ktorý nám umožní vytvoriť pre vás úvodnú cenovú kalkuláciu.
Zoznam je usporiadaný chronologicky a okrem fotografií obsahuje aj krátku charakteristiku umyvárne.