Powierzchnia działki może zaczynać się już nawet od 300 m2 a kończyć na 1000 m2 dla myjni 2, 3, czy nawet 4 stanowiskowej. Sama powierzchnia to jednak nie wszystko, bo zależeć ona będzie od kształtu działki, jej usytuowania oraz istniejącej komunikacji lub też możliwości jej zaplanowania i wybudowania. Myjnie są na ogół typu przejazdowego – samochód wjeżdża z jednej strony i wyjeżdża z drugiej. Jednak właśnie ze względu na ograniczenia kształtu w stosunku do drogi wjazdowej czasami budujemy myjnie tylko wjazdowo-wyjazdowe.
Zatem aby odpowiedzieć na to pytanie na tym etapie planowania konieczne jest co najmniej przesłanie nam mapki, szkicu działki.