Etap I
Po stronie Inwestora – uzyskanie pozwoleń na budowę. Należy zgromadzić następujące dokumenty. Najlepiej wystąpić o wszystkie jednocześnie:

1. Dostawcę myjni – dostawca myjni dostarcza projekt budowlany oraz parametry techniczne myjni.
2. Warunki zabudowy / lub plan przestrzenny określa warunki budowy inwestycji.
3. Mapę do celów projektowych
4. Warunki techniczne przyłączenia dla mediów: wod-kan, gaz, prąd.

Etap II
1. Projektant Inwestora wykonuje plan zagospodarowania oraz adaptuje projekt dostawcy myjni.
2. Projektant Inwestor wykonuje projekty branżowe Wod-Kan, Prąd, Gaz (niezbędne do podłączenia mediów oraz odbioru końcowego myjni)
3. Operat wodno-prawny (nie we wszystkich miejscowościach w zależności od urzędu)

Etap III
Inwestor z kompletem ww. dokumentów występuje z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na budowę (niektóre urzędy wymagają na tym etapie operat wodno-prawny).

Etap IV
Dostawca myjni przystępuje do prac budowlanych w momencie uzyskania przez Inwestora prawomocnego pozwolenia na budowę.
1. Dostawca myjni wykonuje płytę betonową, wprowadza przepusty do podłączenia mediów (woda, kanalizacja, gaz, prąd). W dniu rozpoczęcia budowy Geodeta Inwestora wytyczy na działce płytę myjni. Kierownik Budowy Inwestora dokona wpisu rozpoczęcia w dzienniku budowy.
2. Inwestor wprowadza ww. media do wykonanych przepustów płyty oraz wykonuje utwardzenie terenu wokół płyty betonowej myjni.
3. Dostawca myjni wykonuje kontener techniczny oraz konstrukcje stalową myjni.
4. Dostawa myjni dostarcza technologie myjni oraz ją montuje.
5. Inwestor zgłasza zakończenie budowy w Nadzorze Budowlanym. Niezbędne dokumenty do NB:  mapa końcowa inwentaryzacyjna (geodeta) , protokoły odbioru mediów prąd, wod-kan, gaz ( Wykonawcy), pozwolenie na budowę, dziennik budowy z wpisami (Kierownik budowy).