Przed okresem zimowym i w trakcie zimy należy szczególnie zadbać o poprawną pracę systemu antymrozu. Zaniedbanie tych czynności może doprowadzić do zamarznięcia wody w przewodach i unieruchomić myjnię.
Dlatego należy koniecznie:

  1. Czyścić filtr antymrozu 1 x dziennie
  2. Przy czystym filtrze na manometrze kolektora powinno być ciśnienie 3,5 bar ustawione przez serwis

    Prawidłowe ciśnienie antymrozu

    Filtr antymrozu
Jak fatalnie wygląda nieczyszczony filtr można zobaczyć na tym filmie!

Gdyby po oczyszczeniu filtra ciśnienie było niższe należy je wyregulować zaworem w studni antymrozu.
Uwaga: Ciśnienie poniżej 3,5 bar. grozi zamarznięciem myjni!


Studnia antymrozu

  • Codziennie – Czyścić kuwety szczotek – ponieważ cały brud piasek i inne zanieczyszczenia wpadają do studni antymrozu.
  1. Dwa razy w roku: Wyczyścić studnie antymrozu (potrzeba pompa zanurzeniowa do wypompowania wody)
  2. Po czyszczeniu studni należy również wyczyścić filtr antymrozu lub wymienić nowy.

Następnie należy sprawdzić system antymrozu przez wymuszenie jego działania stycznikiem w szafie sterującej i w razie potrzeby ustawić ciśnienie zaworem na kolektorze antymrozu w studni na 3,5 bar.
(zawór jest pokazany strzałką na zdjęciu studni)

Kostka antymrozu

Prosimy również o utrzymywanie stanu części zamiennych – zapasowych na myjni. W nagłych przypadkach zapobiegnie to niepotrzebnym przerwom w pracy

W związku z Państwa zapytaniami, wprowadzamy nową, dodatkową usługę czyszczenia studni antymrozu. Czyszczenie studni możemy przeprowadzać przy okazji przeglądów okresowych lub wizyt serwisowych. W przypadku zainteresowania usługą przy przeglądzie okresowym prosimy o wcześniejsze zgłaszanie na adres e-mail: marcin@ekowash.pl Koszt czyszczenia studni podczas serwisu gwarancyjnego – 500 zł/ netto Koszt czyszczenia studni poza serwisem – 500 zł/ netto + dojazd 1,5 zł /netto/ km Koszt rozmrażania myjni – 200 zł/ netto za godz. pracy serwisu + dojazd 1,5zł/ netto/ km